bymt

:: bymt

+خب از اون چه خبر؟!

-دیروز دیدمش.می خندید!

خندش خیلی قشنگ بود:)

دلم براش ضعف رفت! 

هوا سرد بود.سردش بود!

ترسیدم و هی با خودم گفتم

نکنه سرما بخورهـ!؟

اونقد ترسیدم که حتی دیشب،

خوابِ سرما خوردنش رو دیدم!

البته صبح که از خواب بیدار شدم،

صدقه دادم:)

کاش سرما نخوره!آخه من،خیلی غصه میخورم:)

+ تو یه دیوونه ای عزیزم:)دیوونه!

-نه،من فقط عاشقم!همین:)منبع : meysamtahmasebibymt
برچسب ها : سرما

meysamt

:: meysamt

گاهی اوقات صبح ها چشاتو وا میکنی و صدای نم نم بارون رو میشنوی که داره میخوره به پنجره اتاقت تورو اروم اروم میکشونه پشت پنجره اتاق و به تماشای خودش میکشونه تورو
اون لحظس که چشاتو میبندی و با جون دل گوش میکنی به این صدای قشنگ
خیلیا بارون رو لمس میکنن
خیلیا بارون رو حس میکنند
و خیلیا فقط و فقط خیس میشن
امیدوارم اون دسته سومیا هم مثل بقیه شن
این وسط یه دسته از ادما رو داشت یادم میرفت
ادمایی که صدای نم نم بارون رو میشنوند  نا خوداگاه هرجایی باشن
و هرکاری داشتن میکردن چشاشون بسته میشه و برای لحظاتی قلبشون_فکرشون_حتی احساسشون  میره یه جای دیگه
و تا به خودشون میان میبینن با یه صورت اشکی وایستادن...و قلبی که هنوزم تویه اون خاطره گم شده..MT

منبع : meysamtahmasebimeysamt
برچسب ها : بارون ,خیلیا ,صدای ,خیلیا بارون

MT

:: MT

 :


من از این دنیا فقط اینو دریافتم که

اونی که بیشتر می گفت : "نمیدونم"، بیشتر میدونست!

اونی که "قویتر" بود، کمتر زور میگفت!

اونی که راحت تر میگفت "اشتباه کردم"، اعتماد به نفسش بالاتر بود!...

اونی که صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتر بود!

اونی که خودشو واقعا دوست داشت، بقیه رو واقعی تر دوست داشت!

اونی که بیشتر "طنز" میگفت، به زندگی جدی تر نگاه میکرد!


منبع : meysamtahmasebiMT
برچسب ها : اونی

soheil

:: soheil

ﺴﺮ ﺩﻭﺪ ﺳﻤﺖﻮﺷﺶ ﻪﺯﻧ ﻣﺨﻮﺭﺩ ﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋشقم

ﻄﻮﺭ ﺑﺨﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﻪ ﺫﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ

ﻣﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩَﻭﻭﻡ ﻧﻤﺎﺭ ﻗﻬﺮ ﺑﻤﻮﻧ 


ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥِ ﻫ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺮﺳ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﺳﺖِ ﻧﻔﺮِ ﺳﻮﻡ :ﺑﺒﻦ ﺗﻮﺧﻠ ﺴﺮِ ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺮﺩﻣﻮ ﻫ ﻭﻗﺖ ﺎﺩﻡ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﻮﺧﻫﺎﻣﻮﻥ ،ﺩﻭﺍﻫﺎﻣﻮﻥ ،ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ،تاﺻﺒﺢﺸﺖِ ﻮﺷ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺭﻓﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺪﺍﺩﻢ ﻭﺍﺳﻪﺯﻧﺪِ ﻣﺸﺘﺮﻤﻮﻧﻮ ﻫ ﺪﻭﻣﻮ ﺎﺩﻡ ﻧﻤﺮﻩ ﻭﻟ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻦ ﺩﺍﺭ ﻧﻪ ﻮﻝ ﺣﺎﻻ ﻫﺮﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻪ ﺧﻮﺷﻞﻭ ﺧﻮﺵ ﺗ ﺑﺎﺷ ﻣﻪ ﻧﻮﻥِ ﺷﺐ ﻣﺸﻪ !!!!


 ﺴﺮ : ﺍﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎﺯﻩ 22 ﺳﺎﻟﻤﻪ !


ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻤﻢ ﻪ ﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ20 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭﻟ ﺗﺎﺯﻩ ﺮﺍﺩﻭ ﺧﺮﺪﻩ ﺍﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻢﻣﺮﻢ ﺶ ﻗﺮﺍﺭِ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺷﻮ ﺑﺨﺮﻩﺑﻌﺪﺑﺎﺩﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭﻢ ﺯﻧ ﺯﺩﻡ ﺑﻢ ﻪ ﺩﻪ ﻧﻤﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮﺍِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘِ ﻣﺎﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﺴﺮ : ﺍﻣﺎ . . ‏[ ﺑﻮﻕِ ﺍِﺷﻐﺎﻝ ‏]


 ﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﻪ ﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ

ﺳﺎﺭﺷﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﺮﺩ ﺍﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺷ ﻣﺸﺪ ﻭ ﺯﺮِﻟﺐ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻼﻣﺘِ ﺧﻮﺩﻡ ﻪ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺮﺩﻥِ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ : ‏) ﺳﻼﻣﺘ ﻧﻔﺮِ ﺳﻮﻡ ﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﺑﻪﺁﺭﺯﻭﻡ ﻣﺮﺳﻮﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘِ ﺗﻮ ﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﺎﺩ ﺩﺍﺩﻋﺸﻖ ﻣﺎﻝ فقیرا نیس

هه بچه فقیرو چه به هوس عشق


#باغبون-تنها


نویسنده:دوست خوبم سهیل❤

منبع : meysamtahmasebisoheil
برچسب ها :

M_T

:: M_T

♥متنی فوق العاده و پر انرژی برای افراد فوق العاده و پر انرژی♥


هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...

از خوبان "خاطره" 

و از بدان "تجربه"

میگیرم...!

بدترین ها "عبرت" میشوند...! 

وبهترین ها"دوست"

حرف اشتباهیست که میگویند...

با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.

اگر چنین بود!!!

از منیت و شخصیت هر کس چیزى باقى نمیماند.

هرکس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم

اگر جواب هر جفایى بدى بود،

داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب بود.

اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدند.

اگر خوبى کردم و بدى دیدم

کنار میکشم!!! 

اما بد نمیشوم...

زیرا این تنها کاریست که از دستم بر میاید.

مهم نیست با من چه کردند.

من قهرمان زندگی خودم می مانم

من آدم خوبه ى زندگی خودم میباشم

با وجدانم آسوده میخوابم

سرم را پیش خدایم بالا میگیرم

و بخاطر همه چیز شاکر میباشم..

. . 


زندگی تولد دارد . . .

زندگی مرگ دارد . . .

زندگی عهد دارد . . .

زندگی پیمان دارد . . .

زندگی حساب دارد . . .

زندگی کتاب دارد . . .

زندگی خوب دارد . . .

زندگی بد دارد . . .

زندگی اصول دارد . . .

زندگی قانون دارد . . .

زندگی تاوان دارد . . .

زندگی امتحان دارد..

منبع : meysamtahmasebiM_T
برچسب ها : زندگی ,میباشم ,دارد زندگی ,زندگی خودم ,خودم میباشم

tanha

:: tanha

یکی من ....❤️

     یکی تو ...❤️

و این ماه ....❤️

     که هنوزم این شهر را...❤️

تحمل میکند....❤️

     همین سه تا بس است....❤️

 حتی اگر ماه هم نبود...❤️

   من قانعم....❤️

مگر میان تو وماه....❤️

     فرقیست؟...❤️

ای کاش بود... ❤️

    انوقت همه چیز....❤️

جز تو معنا پیدا میکرد... ❤️

    حالا که ندارد.....❤️

همه چیز تویی.....❤️

        تمام لبخندهایم....❤️

تمام شعرهایی که باعشق میخوانم...❤️

    حتی اگر چیز دیگری هم بود....❤️

(فدای یک تبسمت)❤️


#باغبون_تنها منبع : meysamtahmasebitanha
برچسب ها :

delneveshte1

:: delneveshte1

دل نوشته یا دلی برای نوشتن چه فرقی میکند
من فقط یک مقدار فضای خالی میخواهم برای حرف هایی که ته دلم باقی ماندند
دلم برای کودکی هایم تنگ شده..
کودکی هایی  که با نخی نازک گره خورده به دستم به دست باد اویزان.. زمان هردوراباخود برد
هم کودکی هایم را
و هم بادبادکم را
و من ماندم و نخ خاطره ها  در دستم گره خورده به جایی در گذشته ها...
دلتنگم
دلتنگ کودکی هایم کودکی که پس صندوقچه افکارم خودنمایی میکند 

منبع : meysamtahmasebidelneveshte1
برچسب ها : کودکی ,هایم ,کودکی هایم